Terav maki kaheksajalaga(8 tk)

8.30€

Kaheksajalg, kurk, terav pasta